Genel

Picasso’nun Guernica Tablosunun İlginç Hikayesi

Guernica hikayesi ve konusuyla ön plana çıkan bir Pablo Picasso tablosudur. İspanya’nın ağıtı, anaların gözyaşı, insanlığın çığlığıdır. Bu tablo hepimizindir bayım. Sadece bir tablo değildir. Geçmişin hüznünü anlatır tüm çığlığıyla. Yaklaştıkça gösterir içindeki feryadı, yürek burukluğunu… Duvarımızı süsleyen bir tablo değil, bir ülkenin yaşanmışlığını anlatan acı bir tablodur. Sessizce yüzyılları delen kanlı bir resim ortaya çıkarmıştır Pablo Picasso.

Guernica Hikayesi

20.yüzyılda 26 Nisan 1937 tarihinde Adolf Hitler ve Benito Mussolini’n desteğini alan Francisco Franco öncülüğünde, Nazi ve İtalyan kuvvetlerinin yeni uçaklarının İspanya’nın Guernıca kasabasında denenmesine izin verilmiş ve şehir bombalanmaya başlanmıştı. Bombardımanın ardından kasabada hiç görülmemiş bir vahşet varlığını göstermiş, kasaba yerle bir olmuştu. Yapılan bombardımanın çoğunluğunu Alman hava kuvvetleri üstlense de İtalyan hava kuvvetleri destekte bulunarak, kasabanın üç gün boyunca yanmasına neden olmuşlardır.

Dönemin Bask Hükümeti’nden yapılan açıklamaya göre, beş bin nüfusa sahip Guernica’da sivil can kaybı en az 1654, 889 ise yaralı bulunmaktaydı.

O sıralarda Paris’te sürgün halinde olan Pablo Picasso’dan İspanya Hükümeti, Paris Dünya Fuarı’nda sergilenmek amacıyla bir tablo yapmasını talep etmiş, ancak Picasso bombalanma haberini alana kadar ne çizeceğini bilemiyordu. Picasso, İspanya’nın Guernica kasabasında gerçekleşen insanlığın yok edildiği olayı gazeteden öğrendikten sonra artık ne çizeceğini biliyordu.

Pablo Picasso, bir an önce bu katliamı anlatmalıydı. Bütün dünya görmeliydi İspanya’nın büyük acısını, katliamın yaradılışını, renkli vakitlerin geçtiği, insanların birbirlerine gülümsediği, çocukların oyunlar oynadığı Guernica: anaların gözyaşıyla, çocukların feryatlarıyla, kanla yıkanan sokaklara bürünmüştü. Artık küllerden oluşan, mavinin yok olduğu siyah beyaz bir tablo olmuştu. Picasso bu tablonun resmedilmesiyle birlikte, 20.yüzyılın önemli kübizm akımının öncülerinden biri olmuştur.

Guernica Tablosundaki Semboller 

Guernica tablosunda, deforme olmuş veya yarım olarak ifade edilmiş, çarpık formlarda birçok insan, hayvan, binalar bir araya gelerek etkileyici diyebileceğimiz kompozisyon oluşturmuştur. Tablo genelinde bir kaçma hissi uyandırırken, aynı zamanda bir odanın içinde iken ansızın duvarların kaldırıldığı odanın dışarıya açıldığı hissi uyanmaktadır.

guernica hikayesi

Boğa Figürü

Tablonun solunda yer alan kızgın boğa figürü, en dikkat çeken ögelerinden birisidir. Bu kızgın boğa figürü, o dönemlerde dünyada gelişen milliyetçilik akımının sembollerinden biri olarak gösterilir. Aynı zamanda İspanya kültüründe tarihi bir yeri olan figür, kuyruğundaki alevler ve tüten meşale şeklinde olması savaşın iç yüzünü gösterir.

guernica hikayesi

Ölü Bebeği Tutan Kadın Figürü

Guernıca tablosunda, kızgın boğa figürünün altında yer alan ölü bebeği tutan kadın ögesi, acılar içinde çığlık çığlığa haykırarak resmedilmiştir. Bebeğin cansız bedeni, kadının kollarının arasından sarkık olarak resmedilmektedir.

guernica hikayesi

At Figürü

Tablonun tam ortasında baktığımızda, atın karnını delerek diğer bir yanından çıkan mızrağın, atı acılar içinde bıraktığı çizilmiştir. At figürünün İspanya’nın acı çeken insanlarını temsil ettiği düşünülmektedir.

Ölü Adam Figürü

Guernica tablosunda acılar içinde olan atın hemen altında bulunan ölü adam figürü, kopuk kolu ile bir kılıç tutmakta, tuttuğu kılıcın ucundan ise bir çiçek filizlenmektedir. Diğer kolunda ise avuç içindeki kesikler dikkat çekmektedir. Kılıcın ucunda filizlenen çiçek geleceğe dair umutları temsil ederken, avuç içindeki kesikler ise proleter sınıfını temsil etmektedir.

Ampul Figürü

Tablonun ortasında atın başının hemen üstünde göz şeklinin içinde bir ampül figürü yansımaktadır. İspanyolca ampül anlamına gelen ‘bombilla’ya gönderme yaptığı gibi aynı zamanda da Tanrı’yı temsil etmektedir. İnsanlığın savaş ve şiddet karşısında savunmasızlığını ve Tanrı’ya sığınmaktan başka bir çare olmadığını ifade etmektedir.

Gaz Lambalı Kadın Figürü

Atın sağ tarafında endişeli ve korku dolu ifadeye bürünen, içeri süzülen bir kadın figürü görülmektedir. Elinde gaz lambası tutan kadın figürü, Guernıca tablosundaki ışıklar arasındaki çatışmayı resmetmektedir.

Diğer Kadın Figürü

Gaz lambalı kadın ögesinin altında soldan sağa doğru hareket eden ve ampulün ışığına boş bakışlarla kilitlenen bir kadın figürü bulunmaktadır. Geriden gelen bacağından yaralı olduğu ve eliyle bacağını destekleyerek ilerleyebildiği anlaşılmaktadır. Picasso, bu kadın figürü ile savaşta yaralanan çaresiz sivil insanları simgelemektedir.

Beyaz Güvercin Figürü

Boğanın sağında duvara kazınmış bir güvercin figürü dikkat çekmektedir. Güvercin, bir kanadı ile zeytin dalı tutarken, gövdesini üzerinden beyaz renkli bir ışık hüznesi yayıldığı görülmektedir. Tıpkı gaz lambasında olduğu gibi beyaz güvercin figürü de umudu işaret etmektedir.

Açık Kapı Figürü

Guernıca tablosunun belki de en dikkat çekici öğesidir bu. Tablonun sağ görselinde, koyu zemin üzerinde açık bir kapı resmedilmektedir. Kapı figürü, bombardıman esnasında yaşananlara karşı bir kaçış yolu veya geleceğe dair umutlara ışık tutmakla birlikte; yaşananlara karşı suskunluk sarmalı içinde kalındığını da resmetmektedir.

“İspanyol mücadelesi gericiliğin insanlara ve özgürlüğe karşı savaşıdır. Benim bir sanatçı olarak tüm hayatım gericiliğe ve sanatın ölümüne karşı sürekli bir mücadeleden ibarettir. Nasıl olur da bir an herhangi biri gericiliğe ve ölüme destek verdiğimi düşünebilir? Üzerinde çalıştığım panelde – ki ona Guernica adını vereceğim – ve diğer tüm eserlerimde İspanya’yı bir acı ve ölüm okyanusunda boğan askeri sınıfa karşı duyduğum iğrenmeyi ifade ediyorum.” Pablo Picasso

Bu konumuzda sizler için Guernica hikayesi ve anlamına yakından göz attık. Eğer, bu tür konular ilginizi çekiyor ise, okumaya ”Yıldızlı Gece ve Vincent Van Gogh” konusundan devam edebilirsiniz.

Bir cevap yazın